Sportovní třída

Vážení rodiče,
od školního roku 2017/18 je opět otevřená na Základní škole Ing. M. Plesingera-Božinova v Neratovicích, sportovní třída. Tato třída má maximálně 30 žáků, polovinu tvoří chlapci, polovinu dívky. Žáci si vyberou fotbalové nebo všeobecné zaměření.. Tato sportovní třída se týká dětí, které budou v příštím roce nastupovat do 6.třídy. Zařazením do sportovní třídy bude předcházet podání přihlášky a následně talentové zkoušky. V podsekci této stránky jsou již k nalezení veškeré informace (přihláška a datum jejího odevzdání, kritéria - známky z předmětů a chování, rozsah talentových zkoušek, atd.)

Lukáš Fibiger
šéftrenér mládeže FK Neratovice-Byškovice

Kritéria pro zařazení do třídy se sportovním zaměřením

 • úspěšné složení talentových zkoušek
 • prospěch bez známek 4 a 5
 • hodnocení chování – velmi dobré
 • zapojení ve sportovním oddílu nebo kroužku

  Kritéria pro setrvání ve třídě se sportovním zaměřením
 • členství ve sportovním kroužku či oddílu
 • pravidelná docházka na tréninky a na ně navazující soutěže
 • aktivní účast na výuce TV včetně plavání a bruslení
 • aktivní účast na mimo výukových aktivitách – např. lyžařský kurz v 7. ročníku, sportovní
 • kurz v každém roce
 • hodnocení chování velmi dobré

  Reprezentace školy
 • nominaci žáků na soutěže sestavují učitelé TV na základě výsledků v TV činnosti a
 • výsledků ve sportovních oddílech a kroužcích
 • uvolnění z vyučování – na návrh učitelů TV schvaluje vedení školy
 • pozastavení nominace - zhoršený prospěch nebo chování, neplnění školních povinností

  Vyřazení ze třídy se sportovním zaměřením
 • vlastní žádost prostřednictvím zákonných zástupců
 • opakovaný neprospěch – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
 • opakované zhoršení chování – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
 • nedostatečný prospěch a následné opakování ročníku
 • dlouhodobé přerušení aktivního členství ve sportovním oddílu nebo kroužku (mimo závažné zdravotní problémy)
 • dlouhodobá neúčast na výuce TV (mimo závažné zdravotní problémy)

  Podmínečné vyřazení ze třídy se sportovním zaměřením
 • neprospěch – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
 • zhoršené chování – na základě projednání v pedagogické radě a jejího doporučení
 • přerušení aktivního členství ve sportovním oddílu nebo kroužku (mimo závažné zdravotní problémy)
 • dlouhodobá neúčast na výuce TV (mimo závažné zdravotní problémy)

VÝUKA: 

 • lehká atletika – 200 m atletická dráha s tartanovým povrchem, sektory pro skok daleký, skok vysoký, vrh koulí, hod kriketovým míčkem
 • sportovní gymnastika – 2 tělocvičny, nářadí pro přeskok, trampolínky, kruhy, kladina, žebřiny, hrazdy, žebříky
 • šplh – tyče, lana
 • míčové hry – hřiště - fotbal, nohejbal, házená, volejbal, přehazovaná, basketbal, soft tenis
 • tělocvičny – sálový fotbal, basketbal, volejbal, přehazovaná, vybíjená, florbal, házená, soft tenis
 • pálkovací hry – softbal, bränbal
 • netradiční sporty – ringo, frisbee, jadžent
 • plavání – plavecký bazén (říjen až leden)
 • bruslení – zimní stadion (únor, březen)

LYŽAŘSKÝ VÝCVIK:

 • Krkonoše – Přední Labská, Špindlerův Mlýn
 • sjezdové lyžování – skiareály Bubákov a Herlíkovice
 • běžecké lyžování – běžecké tratě Benecko a okolí

  SPORTOVNÍ KURZY:
 • Krkonoše – Přední Labská, Špindlerův Mlýn
 • adrenalinové aktivity, rafting, míčové a pálkovací hry, orientační běh, topografie, hry v přírodě, turistika

  MIMOŠKOLNÍ SOUTĚŽE:
 • fotbal, minifotbal, florbal, volejbal, stolní tenis, atletika, přespolní běh, plavecko-běžecký pohár, plavání, in-line brusle, taneční pohár, šachy

  TRÉNINKOVÝ PROCES:
 • žáci jsou členy sportovních oddílů
 • povinností je pravidelná účast na trénincích, soutěžích a závodech
 • činnost žáků v oddílech je školou sledována

Obsah talentových zkoušek :

 • běh na 60m
 • skok daleký
 • hod kriketovým míčkem
 • šplh
 • gymnastická obratnost - přeskok, kotouly
 • fotbalové dovednosti - vedení míče, přihrávání, střelba, obcházení soupeře, driblink
 • video z talentových zkoušek najdete...ZDE

Talentovky 2021

Talentovky 2020