SpSM - Sportovní středisko mládeže

 SpSM    logo FK

 

Sportovní příprava hráčů ve Sportovním středisku mládeže je nedílnou součástí výchovně - vzdělávacího procesu a také pevnou složkou koncepce našeho klubu. Z toho vyplývá, že prioritní hledisko práce se sportovně talentovanou mládeží by mělo vycházet z plnění školních povinností v propojení se sportovní přípravou v SpSM. Je nespornou výhodou, že hráči mají možnost spojit školní výuku se sportovní, v našem případě fotbalovou. Po celou dobu pobytu ve škole, nebo na tréninku  jsou hráči pod dohledem pedagogů a trenérů. Pro řešení kázeňských přestupků je nastavena komunikace směrem učitel - hlavní trenér  SpSM a naopak. Naší snahou je spolupodílet se na výchově silných jedinců, kteří se snaží zodpovědně přistupovat ke svým povinnostem a zadaným úkolům. Vedení ZŠ Ing. Plesingera - Božinova a FK Neratovice - Byškovice budují školu, na kterou jeho absolvent bude vzpomínat v dobrém a nebude mít nikdy pocit, že ho fotbal limitoval v jeho dalším studiu. Statut sportovní střediska mládeže získal náš klub splněním kritérií určených FAČR v roce 2020. SpSM je určeno pro žákovskou kategorii a klub musí splňovat několik důležitých kritérií. Mezi hlavní kritéria je kvalita žákovských soutěží, počet mužstev, podmínky pro trénink (plochy, zázemí), kvalifikovaní trenéři, zajištění zdravotní péče o hráče - 1x ročně povinné komplexní zdravotní prohlídky.