Členské příspěvky

Členské příspěvky sezóna 2019/2020

V kategorii minipřípravek - (hráči ročníku 2013 a mladší) - 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2020 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 300 Kč ročně.

V kategorii přípravek -  (hráči ročníku 2009 až 2012) - 5400 Kč ročně + 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2020 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 5700 Kč ročně.

V kategorii žáků a dorostu - (hráči ročníku 2001 až 2008) – 7200 Kč ročně + 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2020 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 7500 Kč ročně.

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ROČNÍK NAROZENÍ A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, KAŽDÝ ZAŠLE POTVRZENÍ O PLATBĚ SVÉMU PŘÍSLUŠNÉMU TRENÉROVI NA JEHO EMAIL.