Členské příspěvky

Image

Celkové předpokládané náklady na činnost a provoz mládeže na rok 2023 jsou 5 450 000 Kč. 

Členské příspěvky sezóna 2023/2024

V kategorii minipřípravek - (hráči ročníku 2017 a mladší) - 3000 Kč ročně + 400 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2024 (200 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 3400 Kč ročně.

V kategorii přípravek -  (hráči ročníku 2013 až 2016) - 7200 Kč ročně + 400 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2024 (200 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 7600 Kč ročně.

V kategorii žáků a dorostu - (hráči ročníku 2005 až 2012) – 9600 Kč ročně + 400 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2024 (200 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 10000 Kč ročně.

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ID HRÁČE, KTERÉ NALEZNETE V SOUPISCE TÝMU A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, KAŽDÝ ZAŠLE POTVRZENÍ O PLATBĚ SVÉMU PŘÍSLUŠNÉMU TRENÉROVI NA JEHO EMAIL. Do poznámky uveďte, za jaký měsíc je placeno.