Členské příspěvky

Členské příspěvky sezóna 2021/2022

V kategorii minipřípravek - (hráči ročníku 2015 a mladší) - 3000 Kč ročně + 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2022 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 3300 Kč ročně.

V kategorii přípravek -  (hráči ročníku 2011 až 2014) - 6000 Kč ročně + 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2022 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 6300 Kč ročně.

V kategorii žáků a dorostu - (hráči ročníku 2003 až 2010) – 8400 Kč ročně + 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2022 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 8700 Kč ročně.

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ROČNÍK NAROZENÍ A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, KAŽDÝ ZAŠLE POTVRZENÍ O PLATBĚ SVÉMU PŘÍSLUŠNÉMU TRENÉROVI NA JEHO EMAIL.