Členské příspěvky

Členské příspěvky sezóna 2018/2019

V kategorii přípravek - U11 až mini přípravka (hráči ročníku 2008 a mladší) - 5400 Kč ročně + 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2019 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 5700 Kč ročně.

V kategorii žáků a dorostu - U19 až U12 (hráči ročníku 2000 až 2007) – 7200 Kč ročně + 300 Kč jednorázový poplatek V LEDNU 2019 (100 Kč poplatek FAČR a 200 Kč poplatek TJ Neratovice) = celkem tedy 7500 Kč ročně.

CELKOVÁ ČÁSTKA JE KONEČNÁ. JEJÍ PLATBA JE MOŽNÁ CELKOVĚ, PŮLROČNĚ, KVARTÁLNĚ NEBO MĚSÍČNĚ. PLATBY JSOU SPLATNÉ NA ÚČET ČÍSLO 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚT ROČNÍK NAROZENÍ A DO POPISU PRO PŘÍJEMCE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, KAŽDÝ ZAŠLE POTVRZENÍ O PLATBĚ SVÉMU PŘÍSLUŠNÉMU TRENÉROVI NA JEHO EMAIL.