Příspěvky 2023/2024

 

V kategorii přípravek je výše příspěvků 7.200 Kč/rok + 300 Kč jednorázový poplatek v lednu (100 Kč FAČR + 200 Kč poplatek TJ Neratovice). Celková částka je konečná. Její platba je možná jednorázově, půlročně, kvartálně nebo měsíčně. Platby jsou splatné na účet číslo: 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚJTE ID HRÁČE, KTERÉ NALEZNETE V SOUPISCE TÝMU. DO POPISU PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE PŘÍJMENÍ ČLENA.

PO ODESLÁNÍ PLATBY, ZAŠLETE POTVRZENÍ O PLATBĚ NA EMAIL: fknb.2016@email.cz  . Do poznámky uveďte, za jaký měsíc je placeno.

 

Příspěvky sezóna 2023/2024
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

POPLATEK

FAČR+TJ

 Béreš O.  X  X 720                    
Bolvan V.  X  X  600                    
Cikánek D. X X 720 720  720  720  720  720  720   720 720  720  300
Cúth T. X X 720   720  720 720              300 
Ernest E. X X 720                     
Horký A. X X 720                    300
Košová S. X X 720  720                 
Mistoler O. X X 720 720  720  720              
Mračno Š. X X                      
Podroužek M. X X                      
Rybnický D. X X                      
Stehlík V. X X