Příspěvky 2023/2024

 

V kategorii přípravek je výše příspěvků 7.200 Kč/rok + 300 Kč jednorázový poplatek v lednu (100 Kč FAČR + 200 Kč poplatek TJ Neratovice). Celková částka je konečná. Její platba je možná jednorázově, půlročně, kvartálně nebo měsíčně. Platby jsou splatné na účet číslo: 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚJTE ID HRÁČE, KTERÉ NALEZNETE V SOUPISCE TÝMU. DO POPISU PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE PŘÍJMENÍ ČLENA.

 

Příspěvky sezóna 2023/2024
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

POPLATEK

FAČR+TJ

Bayarmagnai D.                          
 Béreš O.  X  X 720 720                   
Bolvan V.  X  X  600                    
Cikánek D. X X 720 720  720  720  720  720  720   720 720  720  300
Cúth T. X X 720   720  720 720              300 
Drobný J. X X                      
Ernest E. X X 720   720  720                
Erkhes X X                      
Horký A. X X 720   720                 300
Horvát M. X X                      
Košová S. X X 720  720                 
Mistoler O. X X 720 720  720  720              
Mračno Š. X X                      
Myška M. X X   720                   
Palkovs L. X X                      
Podroužek M. X X                      
Rejlek O. X X 600  600                 

 300 

Rybnický D. X X  720  720  720 720  720            300
Stehlík V. X X                    
Šoul D. X X                      
Vintunyak A. X X