Příspěvky 2023/2024

 

 

 

V kategorii přípravek je výše příspěvků 7.200 Kč/rok + 300 Kč jednorázový poplatek v lednu (100 Kč FAČR + 200 Kč poplatek TJ Neratovice). Celková částka je konečná. Její platba je možná jednorázově, půlročně, kvartálně nebo měsíčně. Platby jsou splatné na účet číslo: 115-7591790287/0100 - JAKO VARIABILNÍ SYMBOL UVÁDĚJTE ID HRÁČE, KTERÉ NALEZNETE V SOUPISCE TÝMU. DO POPISU PRO PŘÍJEMCE NAPIŠTE PŘÍJMENÍ ČLENA.

 

Příspěvky sezóna 2023/2024
7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6

POPLATEK

FAČR+TJ

Soustředění
Bayarmagnai D.                            
Bendl J. X X X X X X X X X X X X X 2.000
 Béreš O.  X  X 720 720   720  720 720 

 720

 X X  X  X  300 X 
Bolvan V.  X  X  600 120   720    720    X  X X   X   X 
Cikánek D. X X 720 720  720  720  720  720  720   720 720  720  300 2.000 
Cúth T. X X 720   720  720 720   720  720 720   720 720   720 300  2.000
Drobný J. X X  X  720  720  720  720 720 720  720 720      2.000 
Ernest E. X X 720   720  720  720  720  720  720  720     300  2.000
Horký A. X X 720   720  720 720  720   720  720 720  720   720 300  2.000
Horvát M. X X        720

 720

720 

           2.000
Košová S. X X 720  720  720  720  720   720  720  720     2.000 
Mistoler O. X X 720 720  720  720  720  720 720  720  720  720   300 2.000 
Mračno Š. X X 720   720 720   720 720  720  720   540  720    300 X 
Myška M. X X 720   720 720  720   720  720  720  720   300  2.000
Otkonbatar E. X X                        
Palkovs L. X X          720 720   720 720  720    300  2.000
Podroužek M. X X  720 720   720 720  720  720   720 720  720   720 300   2.000
Pokorný P. X X         720 720 720 720 720  720 300  2.000
Rejlek O. X X 600  600  600 

600 

           

 300 

X 
Rybnický D. X X  720  720  720 720  720  720  720  720 720  720  300  2.000
Stehlík V. X X  720 720   720  720 720  720   720 720   720  720  X
Svoboda P. X X X X X X X X X X X X X 2.000
Šoul D. X X  720  720  720  720  720 720   720 720  720  720  300  2.000
Vintunyak A. X X           720  720  720  720       2.000