Rozhovor s trenérkami naší školičky

Rozhovor s trenérkami Majkou Langmajerovou a Šárkou Korbelářovou

 

Jakým způsobem probíhá v těchto dnech sportování našich nejmladších talentů ?

 Zimní část přípravy školičky probíhá ve vnitřních prostorách ZŠ Ing. M. Plesingera – Božinova v Neratovicích a to 2 x v týdnu (úterý a čtvrtek). Chtěla bych zmínit, že cílem minipřípravky je celkový všeobecný rozvoj dítěte se zaměřením na fotbal, takže i TJ je k tomu přizpůsobená. V současné době máme k dispozici 4 trenéry pro školičku, což se ukázalo jako vyhovující. Samotná TJ se skládá z několika částí: začátky tréninků máme hromadné, kdy se snažíme udržet týmového ducha, máme tam svoje pokřiky, které se dětem velice líbí. Na úvod zařazujeme protažení, zahřátí formou her nebo soutěží, následně jsou děti rozděleny do 3 až 4 skupin podle počtu dětí na tréninku. Tělocvična se rozdělí na 3 – 4 stanoviště. Každé stanoviště je zaměřeno na něco jiného právě pro všeobecný rozvoj dítěte. Pro představu je na 1. stanovišti překážková dráha s prvky gymnastiky (ať už to jsou kotouly, trampolína, přeskakování, švédská bedna apod.) u každého stanoviště je trenér, který dbá nejen na správné provedení daného cviku, ale i na bezpečnost dětí. Další stanoviště je zaměřeno na atletiku, kde se učíme běžeckou abecedu (liftink, skippink, zakopávání, předkopávání,…). 3. stanoviště se věnuje fotbalovým dovednostem (trénujeme nášlapy, kotníčky, vedení míče nártem,…). Trenéři dětem názorně ukazují správné provedení daného cviku, následně děti individuálně chodí a cvik si s trenérem zkouší. Posledním stanovištěm je samotná hra fotbalu. Podle počtu dětí zařazujeme hru 3:3 na 4 brány, u větších dětí 2:2 na 2 brány……. Každá skupina dětí je na daném stanovišti zhruba 8 -10 minut, takže se za trénink všichni vystřídají na jednotlivých stanovištích. Mezitím samozřejmě je dodržovaný pitný režim. Závěr tréninku je opět hromadný, zakončený hrou a následným zklidněním, kdy rekapitulujeme celý trénink a dáváme prostor dětem na jejich dotazy.

 Jak hodnotíte zpětně podzimní část sezony mladší přípravky U7 a fotbalové školičky a s jakými cíli půjdete do jara?

 Díky náboru dětí, který byl (za přispění všech trenérů přípravek) zorganizován v 09/2021, náš tým rozšířily nové posily. Příprava podzimní části probíhala na trávě v areálu hlavního stadionu, kde jsme (ještě za přítomnosti rodičů na trénincích) se zaměřili na míčové dovednosti (vedení míče se změnami směru, co nejvíce doteků s míčem, základní fotbalové dovednosti, ale i na všeobecný pohybový rozvoj dítěte). Jako každou kategorii tak pandemie zasáhla i naši školičku, kdy především zamezila účast rodičů na trénincích. Děti se s touto skutečností vyrovnaly rychle, jsou samostatnější.

Naším cílem je, aby si každé dítě odehrálo již ve školičce své první zápasy. Minipřípravka má vždy v tréninkovém plánu minimálně 2 PU/turnaje za měsíc.

Dětem ročníku narození 2015 bychom chtěli vynahradit „covidové období“, kdy nemohli trénovat ani hrát a proto jsme pro jarní část roku 2022 přihlásili školičku do okresního přeboru mladších přípravek, kdy naši chlapci budou nejmladšími ze skupiny, ale jistě to bude kvalitní příprava pro jejich přechod do vyšší fotbalové kategorie.

A ještě několik slov Majky Langmajerové a Šárky Korbelářové na závěr:

Závěrem bychom chtěly zmínit, že děti udělaly obrovský kus práce jak ve fotbalových dovednostech, tak v pohybové průpravě. Naším cílem je připravit nejstarší děti co nejlépe pro přechod do vyšší kategorie pomocí i tzv. domácích výzev, kde se děti zdokonalují při práci s míčem. U mladších ročníků bychom chtěly, aby si děti zamilovaly sport jako takový.