Rozhovor s šéftrenérem žáků Tomášem Mašanským

Tomáši, jak by jsi zhodnotil fotbalový rok 2020 z pozice šéftrenéra žáků našeho klubu ?

Hodnocení roku 2020 je specifické a výjimečné z hlediska situace ohledně COVID 19. Tento stav a následné opatření nám neumožnily se naplno věnovat fotbalu na hřištích, došlo k výrazným omezením hracího kalendáře a také se musel zásadně upravit tréninkový plán jednotlivých týmů. Pro spoustu hráčů bylo nové, připravovat se individuálně mimo svůj tým. Musíme říct a také pochválit všechny za nastavení a plnění ITP napříč všemi kategoriemi. Začátek roku 2020 nás ještě zastihl v plné přípravě (týmové tréninky + PU) pro jarní část sezóny, avšak v březnu se všechno zastavilo z již zmiňovaných důvodů a do konce sezóny se soutěže již nerozeběhly. Také jsme se díky situaci COVID 19 nemohli zúčastnit zahraničního turnaje, tentokrát v Rakousku, na který každoročně naše žákovské kategorie jezdí. V létě všechny týmy absolvovaly kvalitní přípravu včetně týdenního soustředění. Podařilo se také hráčsky doplnit-posílit jednotlivé týmy. Velkou posilou pro náš klub byl také příchod nového trenéra brankářů žákovských kategorií Miroslava Šimáčka. Situace nám dovolila opět naplno týmově trénovat a také hrát zápasy. Konečně jsme mohli být zase v partě na hřišti, užit si společnou tvrdou práci a také čas na legraci, to se potom o hodně lépe trénuje. Kategorie mladších žáků U12, U13 stihla v podzimní části nového ročníku 2020/21 odehrát 8 z 13 kol. Oba týmy se třikrát radovaly z vítězství a jejich výkony byly příslibem do budoucnosti. Kategorie starších žáků U14, U15 stihla odehrát 8 z 11kol. Tým U14 (7.místo) se třikrát radoval z vítězství a tým U15 (3.místo) pětkrát. S ohledem na to, jak se kluci (U12-U15) zápas od zápasu během roku zlepšovali individuálně i jako tým, musím hodnotit rok 2020 kladně. A předčasné konce? Jsou bohužel věci, které neovlivníme.

Jsi šéftrenérem Střediska mládeže našeho klubu, co vše tato funkce obnáší ?

Šéftrenér je často zmiňované slovo ve sportovních klubech. Je to člověk, který se stará nejen o sportovní stránku mládeže, je v častém kontaktu s jednotlivými trenéry, managerem mládeže a také s vedením klubu. Spolupodílí se a je zodpovědný za dodržování koncepce, vize, metodiky a strategie klubu. Je to vlastně také takový propojovací článek mezi ostatními kategoriemi (A-tým, dorost, přípravky). Důležitá je spolupráce a komunikace se Základní školou Ing. M. Plesingera v Neratovicích. Další činností je získávání talentovaných hráčů z okolních klubů našeho regionu, takzvaný skauting, kde nedílnou součástí je komunikace s ostatními kluby a rodiči.

Prozradíš nám jaké novinky v žákovských kategoriích chystá náš klub od jara popř. od nové sezony 2021-2022 ?

Práce s mládeží je rozdělena na několik systematických kroků, které se vzájemně prolínají a na sebe navazuji. Společně s managerem mládeže a ostatními šéftrenéry připravujeme některé nové věci, které bychom mohli a chtěli v našem klubu postupně zavést. 

• zdravotní sportovní prohlídky v VFN U12 - U19 zátěžové testy, EKG, atd
• 1x týdně v mládežnických kategoriích U15 (14), tréninková jednotka rozdělená dle hráčských postů - individualizace + postové návyky
• 1x týdně ve všech mládežnických kategoriích U8 - U19 propojit tréninkový proces s fotbalovou angličtinou
• fotbalové turnaje pro neratovické a okolní základní školy.

Náš klub velmi úzce spolupracuje se Základní školou Ing. M. Plesingera - Božinova. Můžeš nám tuto spolupráci přiblížit ?

Spolupráci jsme nastartovali od školního roku 2017/18 a dnes máme naše fotbalisty ve čtyřech sportovních třídách, nastupuje se vždy od 6. třídy. Pro zařazením do sportovní třídy jsou stanovena kritéria: sportovní – úspěšné složení talentových zkoušek, dobrý prospěch a chování žáků. Chceme dát našim hráčům šanci co nejefektivněji propojit kvalitní tréninkový proces a úspěšnou školní docházku. Žáci zařazené do sportovní třídy mají rozšířenou výuku tělesné výchovy 5 hodin TV týdně. Tyto hodiny mají přímou návaznost na náš klub. Jsou zaměřeny nejen na fotbal, ale i na všestranný rozvoj (gymnastika, úponová cvičení, míčové hry, bruslení, plavání...). Fotbalový klub se snaží, aby škola a fotbal působil na výchovu mladých fotbalistů. Snaha klubu je přes fotbal vést a motivovat hráče k plnění školních povinností.

Co by jsi si přál do budoucna u žákovských kategorií v našem klubu zlepšit?

Jedno velké přáni se nám už splnilo koncem roku 2020 a to kompletní rekonstrukce UMT, kde máme nově skvělé podmínky pro trénování a zápasy.
Vždycky je co zlepšovat – chceme se v žákovských kategoriích (U12-U14) více zaměřovat na IHČJ a proto máme naplánované u jednotlivých týmů 1x týdně blok Coerver treninku, který se zaměřuje na výuku technických dovedností. U starších žáků (U15) klást větší důraz na individualizaci a postové návyky. Musíme se také zaměřit na fyzickou připravenost hráčů, kde při současném dynamickém a fyzicky náročném pojetí fotbalu je kondiční aspekt základním předpokladem pro úspěšný přechod do kategorie dorostu.

Tomáši, můžu poprosit ještě o pár slov na závěr ?

Možná to bude znít jako klišé, ale v aktuální situaci mne napadá přání - hodně zdraví všem, co nejdříve a bezpečně se vrátit na trávník, kde se budeme moci věnovat fotbalu, který máme rádi a pak už je to na nás.